Kamerové a dochádzkové systémy, EPS, EZS a dátové siete

  • Na trhu pôsobíme od roku 1991. 
  • Sme špička v systémovej integrácii slaboprúdových bezpečnostných, identifikačných a komunikačných technológií. 
  • Poskytujeme nepretržitú servisnú podporu.

Kamerové
systémy

Neúnavné oko kamery zamedzí krádežiam, zvýši bezpečnosť práce
a zníží prevádzkové náklady výroby.

Zabezpečovacie  systémy

Chytré detektory EZS odhalia nepovolený vstup, čidlá EPS vedia včas upozorniť na vzniknutý požiar.

Dátové
siete

Staviame chrbticové slaboprúdové rozvody pre výrobné závody, priemyselné podniky a logistické centrá. 

Integrované systémy

Máte vo firme kamerové, dochádzkové, prístupové, poplachové a ďalšie systémy? Všetky prepojíme a nastavíme do chytrého funkčného celku.

Dochádzkový systém AKTION

Zjednodušuje fungovanie firiem, ako je tá vaša. Vďaka chytrej dochádzke AKTION dokážete rýchlo spracovať údaje o ľuďoch vrátane automatickej prípravy dát pre mzdové SW.

Aktuálně

Správný krok k digitalizácii HSE procesov

Správný krok k digitalizácii HSE procesov

Digitálna brána je nový unikátny nástroj pre oblasť bezpečnosti práce s využitím moderných technológií. Je zásadným krokom k digitalizácii procesov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jedná sa o online systém pre registráciu pracovníkov na určených miestach pomocou identifikačnej karty, prípadne ďalších doplnkových kontrolných faktorov, ako je napríklad odtlačok prsta.

16 000+

inštalovaných kamier

30 rokov 

v odbore slaboprúd

servis 24/7

v ČR a SR

Pracujeme pre špičky českého a slovenského priemyslu a obchodu