Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné od 10. 5. 2018
Príloha č. 1 - Podmienky servisnej a systémovej podpory
Doplnený čl. 5. - Ochrana osobných údajov a kódex správania v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR 
Príloha č. 2 - Licenčné dojednanie
Aktualizovaný čl. 4.1 – Prenos pseudonymizovaných údajov a odkaz na spracovanie osobných dát podľa ustanovenia GDPR
Premenovaný čl. 7 – na Kontrola plnenia záväzkov
Upravený čl. 6.1. – Presnejšia definícia zodpovedností za škody
Príloha č. 3 - Podmienky poskytovania služby Aktion CLOUD
Upravený čl. 7.3 – Úprava definície odstávky servera alebo aplikácií
Doplnený čl. 6. – Miesto uloženia dát zákazníka v súlade s GDPR
Doplnený č.8. – Ochrana osobných údajov v súlade GDPR

Recyklačný príspevok