Kontaktujte nás

Napíšte nám

Zašlite požiadavku prostredníctvom formulára alebo volajte +421 233 889 043

Vyberte produkt


Kontakty

Kontakt pre správu osobných údajov:
E-mail: gdpr@efg.cz

Adresa

EFG Slovakia, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

IČO: 36224464 
IČ DPH: SK2020172682 
Zapísaná: Mestský súd Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 22764/B

Stredisko VKS Slovnaft
EFG Slovakia, s.r.o.
Prevádzka VKS, Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 
Bratislava
Telefón: +421 240 558 260 /8259
E-mail: vstupy@efg.slovnaft.sk

Bankové spojenie

VÚB, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu:1259183453 / 0200
IBAN:SK04 0200 0000 0012 5918 3453
BIC/SWIFT:SUBASKBX

Fio banka, a.s.Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Číslo účtu:2201629461 / 8330
IBAN:SK54 8330 0000 0022 0162 9461
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Kontakty v ČR

Praha

Telefón: +420 222 746 300

EFG CZ spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4

IČ: 25649876 
DIČ: CZ25649876 
Zapsaná: MS Praha 3, odd. C, zn. 58052

Turnov

Telefón: +420 484 840 301

EFG CZ spol. s r.o.
Prouskova 1724
511 01 Turnov

Jirkov

Telefon: +420 484 840 303

EFG CZ spol. s r.o.
Jezerská 320
431 11 Jirkov