Dochádzkový a prístupový systém Aktion

Zjednodušuje fungovanie firmám, ako je tá vaša. Majte firmu pod palcom.

  • Aktion používajú veľké podniky aj malé rodinné firmy
  • Ľahko ho dokážeme napojiť na vaše existujúce firemné systémy
  • Zvyšuje produktivitu aj pracovnú morálku zamestnancov

Zostavíme evidenčný systém podľa vašich požiadaviek

Ušetrite čas a náklady vďaka modulárnej koncepcii hardware a software.


Dochádzkový systém

Rýchle spracovanie dochádzky ľudí a napojenie na mzdové SW.


Kontrola prístupov

Komplexné riadenie bezpečnosti budov od najmenších až po najvyššie riziká.


Objednávanie a výdaj stravy

Objednávanie a výdaj obedov či večerí v stravovacích prevádzkach.


Odbavenie návštev na recepcii

Zbavte se ručne písaných zošitov a papierových priepustiek. Samoregistračný kiosk zjednoduší ochranke prácu, funguje automaticky a v súlade s GDPR.


Výkaz práce

Vďaka inteligentnému systému dokážete plánovať a evidovať odpracovaný čas na zákazkách, projektoch či grantoch. Všetko jednoducho pomocou mobilnej aplikácie.

Chcite komplexné podnikové riešenie

Systém poběží na vašom serveri alebo v prenajatom virtuálnom serveri na platforme Microsoft Azure.

Chytré biometrické snímače

Pripojenie na CLOUD alebo SERVER

Žiadna riadiaca jednotka

Identifikácia - karta / odtlačok prsta

NFC kompatibilná technológia

Jednoduchá a rýchla montáž

Požiadajte o nezáväznú ponuku

Chcete si vyskúšať, ako jednoduchné je ovládanie a správa záznamov?

30 rokov 

v odbore slaboprúd

servis 24/7

v ČR a SR

Spokojní zákazníci EFG

Evidencia dochádzky  a lekárskych prehliadok v  ALLIANCE LAUNDRY CE

Evidencia dochádzky, lekárskych prehliadok a riadenie prístupu v ALLIANCE LAUNDRY CE.

Prístupový systém pre SLOVNAFT - rafinéria  Bratislava

Systém riadenia vstupov a vjazdov vozidiel na vjazdových bránach a v areáli závodu. Evidencia nakládky materiálu a evidencia prevozu predmetov cez vozidlové brány. Kontrola prítomnosti zamestnancov a doby stráveného času na pracovisku.

Dochádzka v SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION Products CZ - divízia ISOVER, WEBER a GLASSOLUTION

Dochádzkový a prístupový systém pre výrobné závody Častolovice, Litomyšl, Lipník nad Bečvou, Prostějov, Hodonice, Brno, Sviadov, Rudná, Kozojedy, Liberec.

Prístupový systém v CRH (Slovensko)

Kompletný prístupový, návštevný a vjazdový systém (rozpoznávanie RZ vozidiel) pre riadenie pohybu zamestnancov a externých dodávateľov. Evidencia školení BOZP osôb a doby kontraktov externých dodávateľov a náväznosť na prístupové oprávnenie v areáli.

Dohodnite si konzultáciu

Chcete si prehliadnuť riešenie od EFG v akcii?