Chytrá integrácia bezpečnostných systémov

Máte vo firme kamerové, dochádzkové, prístupové, poplachové a ďalšie systémy? Všetky prepojíme a nastavíme do chytrého funkčného celku.

  • Ako by sa vám páčilo, keby všetky vaše systémy boli prepojené inteligentne a vzájomne spolu komunikovali?
  • Od kamier, EZS a EPS, cez dochádzku až po ovládanie kúrenia, osvetlenie alebo otváranie garážových vrát a závor.

Čo dokážete s chytrým prepojením a správnym nastavením

Nebuďte sluhom zložitých systémov. Zjednodušíme vám obsluhu bezpečnostných a technických elektro systémov v budove.


Zrýchliť evakuáciu

Zrýchliť evakuáciu ľudí z budovy pri krízových udalostiach.


Skrátiť reakčnú dobu

Skrátiť reakčnú dobu obsluhy kamerových systémov.


Zjednodušiť pohyb

Zjednodušiť pohyb ľudí vo vnútri budov pomocou prístupového systému.


Ochrana dátových sietí

Ochrániť dátové siete pred zneužitím nepovolanými osobami.


Zabezpečiť vstupy a vjazdy

Zabezpečiť vstupy a vjazdy do budov a areálov.

30 rokov 

v odbore slaboprúd

servis 24/7

v ČR a SR

Integrované riešenie od EFG šetrí čas a peniaze

Zjednodušte administrátorovi evakuáciu ľudí

Rýchlejšia evakuácia - Keď sa v budove spustí poplach, vedúci evakuácie okamžite dostane SMS a e-mail so zoznamom osôb v konkrétnej zóne. Vedúcemu evakuácie rapídne urýchlite evidenciu zamestnancov na zhromaždišti.

Zrýchlite reakciu na poplach

Automatizácia kamerového systému - Keď čidlo spustí poplach, automaticky sa zapne nahrávanie konkrétnej kamery v perimetri čidla. Tým šetríte čas obsluhe dispečingu, pretože nikto nemusí sledovať kamery a ručne spúšťať záznam.

Ušetrite za elektrinu

Inteligentné budovy - Po zabezpečení budovy alarmom sa automaticky zhasnú všetky svetlá, vypne sa kúrenie a ventilácia. Všetky systémy sa zapnú samé následne, čo prvný zamestnanec príde do práce. Alebo sa začne kúriť, svietiť a ventilovať len tam, kam človek vstúpi.

Požiadajte o nezáväznú ponuku

Chcete, aby sme za vami prišli a prebrali možnosti inštalácie u vás vo firme?

Sme skutoční špecialisti s vysokou technickou odbornosťou

Zákaznícky portál eCare

Vďaka systému technickej podpory eCare.cz budete mať vo všetkom priadok. Unikátny zákaznícky systém zahŕňa prevádzku helpdesku, evidenciu servisov a revízií, evidenciu opráv, vedenie dokumentácie, vzdialený prístup pre okamžitý servis, podporu a školenie užívateľov.

Zmluva s ÚOOÚ

Ako prevádzkovateľ kamerového systému musíte dodržiavať zákonné povinnosti ohľadom správy osobných dát a mať zmluvu s úradom pre ochranu osobných údajov. Pri dodávke bezpečnostných systémov od EFG vám pomôžeme s prípravou podkladov výkresovej časti pre komunikáciu s ÚOOÚ. 

Projektová dokumentácia

To je základ akejkoľvek našej inštalácie integrovaných riešení. Od nás dostanete projektovú dokumentáciu ku každej inštalácii automaticky.

  • Projektovou dokumentáciou znížite náklady na servis.
  • Technici vďaka dokumentácii rýchlo nájdu riešenie prípadnej poruchy.
  • Projektovú dokumentáciu dodáme ako nedeliteľnú súčasť inštalácie. 
  • Dokumentáciu budete mať vďaka eCare k dispozícii online.

Celková situácia areálu. Ukazuje rozmiestnenie kamier.

Spokojní zákazníci EFG

Integrácia so systémom MAR Honeywell v NEMOCNICI NÁCHOD

Dodávka prístupového riešenia AKTION do izieb a sál. Integrácia so systémom MaR Honeywell a nadstavby pre sledovanie prítomnosti zdravotníckeho personálu na izbách, ovládanie svetla a klimatizácie izieb, riadenie výťahov.

Integrácia so systémom SAP pre BARUM CONTINENTAL - výrobný závod Otrokovice

Dodávka riešenia AKTION pre riadenie vstupov, evidenciu dochádzky osôb a odvádzanie výrobných operácií v hale VFB. Integrácia s podnikovým informačným systémom SAP, firemným podnikovým portálom a systémom evidencie nakládok.

Integrovaný systém riadenia vstupov a dochádzky pre výrobné závody ZENTIVA

Integrovaný systém riadenia vstupov a dochádzky pre výrobné závody v Prahe a Bukurešti. Prepojenie s EPS (riadenie únikových ciest), EZS (grafická nadstavba), kľúčových trezorov, výrobný systém stáčania tekutín, IDM (Identity management), SAP a ďalšie aplikácie.

Integrácia so systémom evidencie žiakov a zamestnancov - UNIVERZITA KARLOVA

Dodávka prístupového riešenia AKTION pre riadenie vstupov na objekty jednotlivých fakúlt pre 60-tis osôb. Integrácia so systémom evidencie žiakov a zamestnancov pomocou LDAP, systémom registrácie zápožičiek kníh a ďalších predmetov.

Špičky českého a slovenského priemyslu sa spoliehajú na integrácie od EFG

Dohodnite si konzultáciu

Chcete si prehliadnuť riešenie od EFG v akcii?