Prečo si vybrať EFG

Súčasné aktivity spoločnosti sa sústreďujú nielen na dodávky konkrétnych systémov, ale zároveň riešia systémovú integráciu v oblasti bezpečnosti, identifikácie a komunikácie.

Poskytujeme služby podnikom a inštitúciám, ktoré majú záujem o komplexné a zákazkové riešenia postavené na mieru podľa ich požiadaviek. Disponujeme vlastnou vývojovou základňou HW a SW a spolupracujeme s radom domácich i zahraničných výrobcov.

Nami ponúkané riešenia sú využívané v oblasti priemyslu, zdravotníctva, školstva a dopravy.

Na čom si zakladáme

Investícia do vývoja

Spoločnosť každoročne investuje niekoľko sto tisíc EUR do vývojových aktivít v oblasti HW a SW produktov. Vytvárame vlastný dizajn všetkých výrobkov. Dávame tak zákazníkom okrem kvalitného technického riešenia veľký diel originality priemyselného dizajnu. 

Servis a podpora

Našou silnou stránkou je schopnosť vývoja a implementácia zákazkových projektov vrátane zabezpečenia dlhodobe systémovej podpory. Významnú časť prostriedkov a úsilia preto vynakladáme na postupné rozširovanie a zdokonaľovanie strediska technickej podpory zahŕňajúce služby helpdesku, hotline, revízií, prehliadok, opráv a rozšírenia. Vďaka tomu sa na nás môže obrátiť užívateľ, ktorý nemá na správu svojich existujúcich systémov zabezpečeného stabilného dodávateľa. 

Pôsobíme na trhu 30 rokov

Slovenská firma byla založena v roce 1997, jako to dceřiná společnost české firmy. Spoločnosť pôsobí na českom trhu od roku 1991. Spoločnosť sa podieľa na významných projektoch napr. v petrochemickom a farmaceutickom priemysle. So svojimi produktmi sa pravidelne zúčastňujeme ako vystavovateľ mezinárodných výstav bezpečnostných technológií.

Odbornosť