Úvod > O firme > Profil

Profil

O nás

Súčasné aktivity spoločnosti sa sústreďujú nie len na dodávky konkrétnych systémov, ale zároveň rieši systémovú integráciu v oblasti bezpečnosti, identifikácie a komunikácie. Poskytujeme služby podnikom a inštitúciám, ktoré majú záujem o komplexné a zákazkové riešenia postavené na mieru podľa ich požiadaviek. Disponujeme vlastnou vývojovou základňou HW a SW a spolupracujeme s radou domácich a zahraničných výrobcov. Nami ponúkané riešenia sú využívané v oblasti priemyslu, zdravotníctva, školstva a dopravy. Spoločnosť sa podieľa na významných projektoch napr. v petrochemickom a farmaceutickom priemysle. So svojimi produktmi sa pravidelne zúčastňujeme ako vystavovateľ medzinárodných výstav bezpečnostných technológií. Našou silnou stránkou je schopnosť vývoja a implementácie zákazkových projektov vrátane zabezpečenia dlhodobej systémovej podpory.

Investície do vývoja

Materská spoločnosť každoročne investuje niekoľko miliónov korún do vývojových aktivít v oblasti HW a SW produktov. Vytvára vlastný dizajn všetkých výrobkov. Dávame tak zákazníkom okrem kvalitného technického riešenia veľký diel originality priemyselného dizajnu. Vďaka investícii do vlastného vývojového centra vo výške 13 mil Kč sa naše výrobky neustále držia na technologickej špičke v oblasti bezpečnosti budov.

Podpora

Hlavným cieľom našej činnosti je dlhodobá spolupráca so zákazníkom. Jedným z kľúčových faktorov je zabezpečenie kvalitného technického servisu a užívateľskej podpory. Významnú časť prostriedkov a úsilia preto vynakladáme na postupné rozširovanie a zdokonaľovanie strediska technickej podpory zahŕňajúce služby helpdesku, hotline, revízií, prehliadok, opráv a rozšírenia. Vďaka tomu sa na nás môže obrátiť užívateľ, ktorý nemá na správu svojich existujúcich systémov zabezpečeného stabilného dodávateľa.

Hlavné činnosti

 • Výroba identifikačných systémov pod obchodnou značkou AKTION
 • Bezpečnostné systémy
 • Kamerové sledovacie systémy
 • Požiarne systémy
 • Telekomunikácie
 • Dátové siete
 • Informačné technológie
 • Ozvučenie
 • Televízny a satelitný príjem
 • Dispečing
 • Vývoj SW aplikácií
 • Integrované riešenia