Úvod > O firme > Európske projekty

Európske projekty

Už od roku 1994 sa zaoberáme vývojom a dodávkami RFID systémov, väčšina projektov bola realizovaná prostredníctvom externých dodávateľov. Na základe rastúcich požiadaviek trhu s identifikačnými technológiami je čoraz zložitejšie zabezpečiť potrebné vývojové kapacity externe a výsledky vývoja sú najmä časovo veľmi náročné na transfer do výroby. Preto sme v roku 2007 za pomoci finančných prostriedkov z Európskej únie pristúpili k rozšíreniu vývojového centra.

Projekt bol zameraný na vybudovanie vývojového centra určeného k rozšíreniu najmä vlastných kapacít vývoja. Súčasťou sú SW aplikácie a relačné databázy navrhnuté v súlade s poslednými svetovými trendmi a s využitím najnovších technológií (použité prostredie .NET , viacúrovňová architektúra a webservices). U HW komponentov je kladený dôraz predovšetkým na vysokú úžitkovú hodnotu, maximálnu spoľahlivosť a v neposlednom rade použitie RoHS súčiastok. Výsledkom vývoja je systém určený pre identifikáciu osôb, vozidiel, produktov, apod., ktorý oproti porovnateľným (konkurenčným) produktom ponúkne širokú možnosť uplatnenia od evidencie dochádzky cez kontrolu vstupov a vjazdov až po RFID identifikáciu vo výrobných procesoch.

Vývojové centrum je zamerané na vývoj a testovanie výrobkov a technológií v oblasti RFID a biometrickej identifikácie. V súlade s aktuálnymi svetovými trendmi sa zaoberá vývojom produktov RFID v rôznych frekvenčných pásmach - LF (125 a 134 kHz - identifikátory Unique, apod.), HF (13,56 MHz - identifikátory Mifare apod.) a UHF (868 MHz a vyššie) a ich kombináciou s ohľadom na vertikálne (cenové) aj horizontálne (špecifické funkčnosti) potreby trhu a dôrazom na zvyšovanie úžitkovej hodnoty sa súčasným znižovaním výrobných nákladov. S podobnými požiadavkami na funkcionalitu budú realizované vývojové projekty v oblasti biometrickej identifikácie.  

Vývoj nových produktov pokrýva funkčné požiadavky a disponuje integračným interface nadväzujúcich systémov ako ERP (riadenie ľudských a výrobných zdrojov), EAM (správa majetku, facility management ), integračných bezpečnostných aplikácií a grafických nadstavieb alebo systémov IB (riadenie inteligentných budov), MaR (meranie a regulácia). Táto stratégia je už podporovaná plánom dlhodobého obchodného rozvoja spoločnosti EFG CZ spol. s r.o. a boli nadviazané kontakty s vedúcimi dodávateľmi systémov z jednotlivých oblastí.

Účasť na výstavách patrí medzi jeden z hlavných marketingových nástrojov našej spoločnosti, umožní nám prezentovať aktuálne novinky s cieľom zviditeľniť spoločnosť a upevniť tak jej pozíciu na trhu. Dochádza tu k stretnutiu osôb z radov odbornej aj laickej verejnosti, ich pripomienky sú veľmi cenné a môžu byť uplatnené pri ďalšom vývoji našich produktov. Výstavy tak udávajú ďalší smer vývoja bezpečnostných technológií. Súčasní zákazníci sú rovnako pozývaní k prehliadke našej expozície na jednotlivých výstavách, mnohokrát tu nájdu inšpiráciu k obnove systému či priestor ku konzultácii ďalších svojich zámerov v oblasti bezpečnosti.

Projekt bol realizovaný s cieľom vytvoriť sieť nových odberateľov a partnerských spoločností a zvýšiť tak podiel predaja systému Aktion.NEXT na zahraničných trhoch. Dotácia bola využitá na zabezpečenie výstavných plôch v zahraničí, konkrétne v Anglicku: IFSEC International (13.-16.5.2013) , Nemecku SICHERHEITS EXPO (3.-4.7.2013) a na Slovensku ELO SYS (15. - 18.10.2013) a tvorbu súvisiacich propagačných materiálov.

Účasť na výstavách nám priniesla nie len zviditeľnenie spoločnosti, ale taktiež upevnenie existujúcej pozície na trhu, zvýšenie konkurencieschopnosti, naviazanie nových partnerských vzťahov a samozrejme príliv nových zákazníkov. Naviazali sme taktiež kontakty pre spoluprácu v oblasti vývoja našich produktov.