Úvod > Novinky

Novinky

29. 05. 2018

Dnes prebehla aktualizácia SW Aktion CLOUD pre kontrolu prístupu a evidencie dochádzky.

NOVÉ FUNKCIE

Nový dizajn a vylepšenia webovej aplikácie

Modernejší, prehľadnejší a rýchlejší.

Filter pre vyhľadávanie

Pohodlnejší fulltext vyhľadávania vo všetkých stĺpcoch.

Podpora GDPR procesov

V súvislosti s platnosťou nového NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) od 25. 5. 2018 boli do SW pridané a upravené funkcie pre mazanie osobných údajov pri osobách, pseudonymizácia historických záznamov o prechodoch, pseudonymizácia osobných záznamov pri exporte dát pre servisné účely (podporu).

Rýchly výber

Pri ručnom pridávaní prechodov je možné vybrať preddefinované akcie typu príchod, odchod, prerušenie, celodenná neprítomnosť a ďalšie.

Funkcia zámok

Ručné zadanie 2 akcií je teraz vylepšené o funkciu zámku, ktorý automaticky nastaví opačný smer a rovnakú mzdovú zložku pre prechod. Pri neaktívnej funkcii je zadávanie rovnaké ako doteraz.


pdf Návody a videonávody Aktion CLOUD

Archiv novinek