Úvod > Novinky

Novinky

14. 11. 2017

Na serveri technickej podpory eCare bola uvoľnená nová verzia softwéru Aktion NEXT 3.0, ktorá obsahuje nový modul Stravovania, modul Zápožičky/Predmety a eXpander s podporou Wiegand snímačov.

NOVÉ FUNKCIE

Modul Stravovania

Modul Stravovania je určený k riadeniu prevádzky v stravovacích zariadeniach. Systém zabezpečuje distribúciu stravy medzi dodávateľom a stravníkom vrátane jeho vyúčtovania. Ponúka zostavenie jedálničkov pre jednotlivé dni a rozlíšenie medzi jednotlivými výdajnými miestami. Identifikácia stravníka je možná pomocou zamestnaneckých kariet alebo odtlačku prsta.

Modul Zápožičky/Predmety

Nový modul umožňuje vydávanie a evidenciu zapožičaných predmetov, ako sú kľúče, rôzne pracovné nástroje, pracovné pomôcky a iné položky. Nájde uplatnenie vo výrobných prevádzkach, servisoch, správe zariadení. Každý predmet môže byť vybavený vlastným bezkontaktným identifikátorom (prívesok, karta, nálepka). Identifikácia osôb a predmetov prebieha na lokálnom snímači.

eXpander – podpora Wiegand snímačov

Zariadenie eXpander teraz podporuje pripojenie 2 Wiegand snímačov. Zariadenie môže byť nastavené buď ako reléový modul (k dispozícii 2 relé pre alarmové udalosti), alebo ako jednotka so snímačom (k dispozícii jedno relé pre alarmové udalosti a možnosť pripojenia 2 Wiegand snímačov).

Na stiahnutie

pdf Přehled novinek a oprav v Aktion.NEXT 3.0
pdf Popis novinek v Aktion.NEXT 3.0
pdf Aktion.NEXT – Stravování manuál
pdf Aktion.NEXT – Zápůjčky manuál
pdf eXpander – uživatelský manuál

Archiv novinek